Fellesdel

Avviksmelding

5.11.2 Prosedyre ved legeundersøkelse ved hjemkomst og avslutning av tjeneste

PROSEDYRE

Kap 5. Internasjonal avdeling

P-5.11.2

 

Prosedyre ved legeundersøkelse ved hjemkomst og avslutning av tjeneste

PROSEDYRE VED LEGEUNDERSØKELSE VED HJEMKOMST OG AVSLUTNING AV TJENESTE


Prosedyren er behandlet i pkt.  P-5.2.8. Prosedyre ved legeundersøkelse før utreise og ved hjemkomst.

Skjemaene som brukes finner du nedenfor i punkt 6 Vedlegg. 

Egenerklæringen (1 eks ved hjemkomst ) fyller du ut selv og tar den med til legen.
Helseattesten fylles ut av den legen du selv velger å gå til, vanligvis fastlegen din. 
Du sender så selv egenerklæringen og helseattesten direkte til Normisjons rådgivende lege. 

Alle utgifter i forbindelse med helseundersøkelsen dekkes av Internasjonal Avdeling etter regning. Enten legen du går til sender regning hit eller om du selv betaler og sender inn regningen, kommer ut på ett.

Skjemaene leses kun av Normisjons rådgivende lege og oppbevares i vedkommendes arkiv.
Rådgivende lege gir så beskjed til Internasjonal Avdeling når utsendelse er klarert. 

Normisjons rådgivende lege er Erik Bøhler, se D-5.11.1 

 
 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Egenmeldingsskjema ved utreise
Egenmeldingsskjema ved hjemkomst
Helseskjema 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:

02.11.21