Fellesdel

Avviksmelding

5.11.1 Kontaktinformasjon for rådgivende lege

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.11.1

Kontaktinformasjon for rådgivende lege

KONTAKTINFORMASJON FOR RÅDGIVENDE LEGER

Rådgivende lege

Dr. Erik Bøhler er rådgivende lege for alle Normisjons utsendinger.

Han har vært ansatt som misjonær for Normisjon til både Buthan og Nepal i en årrekke.  

Internasjonal avdeling informerer nye søkere og hjemkomne utsendinger om systemet vi har med egenerklæring og helseattest. 
Den enkelte utsending sørger for å fylle ut egenerklæring og få helseattest fra sin fastlege, og sender dette til Rådgivende lege.  

Rådgivende lege har kontakt med Internasjonal avdeling.

Dr. Erik Bøhler har følgende adresse og telefonnummer:
Åsterudveien 30, 1344 Haslum
Tlf. 916 81 880 
epost: erikbohler@gmail.com 

Kontaktlege for Mali

Dr. Arne Heggheim er kontaktlege kun for Mali.

Dr. Arne Heggheim arbeider som seksjonsoverlege, den operative driften v/Kvinneklinikken, Stavanger Universitetssykehus i Stavanger.

Avtalen vi har med ham gjelder kriseberedskap og medisinsk rådgivning for Normisjon utsendinger i Mali. Han har selv arbeidet i Afrika som lege for og har derfor god kjennskap til forholdene der.

Dr. Arne Hegghemeims har følgende telefonnummer og e-postadresse privat:
Mobil: 900 34 326
E-postadresse: arne.heggheim@hotmail.no Hvis det haster, kan en bruke hear@sus.no (jobb)

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret:
2.11.21