Fellesdel

Avviksmelding

5.10.1 Regler for dekning av ut- /og hjemreiser

Dokument

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.10.1

Regler for dekning av ut-/ og hjemreiser

REGLER FOR DEKNING AV UT-/ OG HJEMREISER

Generelt

Normisjon betaler reise til og fra samarbeidslandet ved start og avslutning av tjenesten.  I tillegg dekkes en tur-retur reise til Norge hvert annet år. Utlegg dekkes etter originalbilag.

Direktøren

Direktøren får betalt hjemreise for deltakelse i møter med administrasjonen en gang pr år.
I tillegg til selve flybilletten dekkes nødvendige utgifter underveis som for eksempel hotellopphold, flybusser etc.   Utlegg dekkes etter regning og dokumenteres med originalbilag.

Forlengede reiser av privat karakter

Alle utgifter ved forlengede reiser og stopp underveis som ikke er nødvendige i henhold til den direkte reiserute, dekkes privat.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Administrerende direktør

Saksbehandler:
Kvalitetsleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret: