Fellesdel

Avviksmelding

5.9.4 Aviser og blader

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.9.4

 

Aviser og blader

AVISER OG BLADER

Aviser

Gjennom Bladmisjonen kan misjonærene få tilsendt Vårt Land og/eller Dagen med luftpost. Ved abonnement på Vårt Land betaler misjonærene 1/3 av portoen selv. Dagen er gratis. Siden antallet abonnement er begrenset fra bladmisjonens side, vil disse abonnementene kun kunne opprettes for hver misjonsstasjon eller større "tettsted" av misjonærer.  Misjonærene deler da på abonnementet og på utgiftene.

Opprettelse av abonnement ordnes gjennom Internasjonal avdeling, og ikke direkte fra misjonærene til Vårt Land/Dagen. Det samme gjelder adresseendringer og flyttinger av abonnement. 

Blader

Agenda 3:16 blir sendt ut til hvert lands hovedbase.
Misjonærer som ønsker å abonnere betaler ordinær abonnementspris, 495,-.  Normisjon dekker mellomlegget på kr 100 i forhold til et Verdensabonnement som ville kostet 595,-.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Administrerende direktør

Saksbehandler:
Kvalitetsleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret: