Fellesdel

Avviksmelding

5.9.3 Boforhold

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.9.3

 

Boforhold

BOFORHOLD


Utsendingene har rett til hus som stilles til disposisjon av misjonen eller kirken.  Normisjon betaler også offentlige utgifter og utgifter til vann, kloakk, strøm og gass.  Utsendingen har ansvar for tilsyn og vedlikehold av tildelt bolig, men utgifter til dette dekkes av misjonen.

Dersom utsendingen oppholder seg i Norge mer enn 72 dager og derfor skatter fullt til Norge, skal han/hun betale husleie til Normisjon, kr 1500,-pr bolig pr mnd.). De som bare betaler 11 % i skatt til Norge, trekkes istedenfor husleie 20% av sin lønn til Normisjon (dekker bolig, brensel, evt. skatt til det enkelte land m.m.).

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Administrerende direktør

Saksbehandler:
Kvalitetsleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret:
07.09.16