Fellesdel

Avviksmelding

5.9.2 Internasjonalt førerkort

DOKUMENT

Kap 5.  Internasjonal avdeling

D-5.9.2

 

Internasjonalt førerkort

INTERNASJONALT FØRERKORT

Det er en fordel å ha førerkort i arbeidet ute. Normisjon dekker utgifter til Internasjonalt førerkort i de land hvor det er påkrevd.

Undersøk med direktøren i det enkelte land hvordan dette forholder seg. 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Administrerende direktør

Saksbehandler:
Kvalitetsleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret: