Fellesdel

Avviksmelding

5.9.1.1 Antall kilo - økonomisk dekning

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.9.1.1

 

Antall kilo - økonomisk dekning

DEKNING AV UTGIFTER VED FORSENDELSE AV STORBAGASJE


1. Kvote som gjelder for alle land

a. For personell som er ute i mer enn ett år:


Familie:
pr voksen: kvote: 100 kg  
pr. barn under 15 år: kvote: 50 kg  
pr. barn over 15 år: kvote: 75 kg

Enslige: kvote: 125 kg

 
   b. For korttidsutsendinger (fra seks måneder til ett år):
   
   Familie:
    pr. voksen: 40 kg pr. voksen
    pr. barn: 25 kg
    pr. barn over 15 år: 40 kg
   
   
Enslige: 50 kg

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: