Fellesdel

Avviksmelding

5.9.1 Forsendelse av bagasje

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.9.1

 

 Forsendelse av bagasje

FORSENDELSE AV BAGASJE

Generell informasjon

Normisjon anbefaler at misjonærene foretar sine innkjøp i det land misjonærtjenesten skal finne sted.  Når en tar i betrakning alle utgifter til ekspedisjon, forsikring, frakt og tid som brukes på dette både av administrasjonen og misjonærene, blir forsendelse av bagasje som regel dyrere enn å foreta innkjøp lokalt.

Noe bagasje vil det likevel være nødvendig å ta med.  Normisjon dekker utgifter for forsendelse av frakt av godkjent kvote (og spedisjon, forsikring, toll) etter regning.  Det betales ikke for ubenyttet bagasjekvote.

I praksis benytter man seg av fly ved bagasjeforsendelser.

Misjonæren sørger selv for at forsendelse av bagasje blir ordnet.

En mulighet er å benytte Spedisjonsfirmaet Vivat Internasjonal AS i Stavanger,
tlf: 51 89 37 70
telefax: 51 89 37 72,
e-post: vivat@vivat.no

nettadresse: www.vivat.no

En annen mulighet kan være å benytte posten. En må undersøke hva som er billigst.

Emballasje

Misjonærene må selv skaffe emballasje.  Vi anbefaler solide kasser eller tønner. Kasser/tønner må kunnes låses.

Innholdsfortegnelse med verdiangivelse

Følgende informasjon er nødvendig i forbindelse med forsendelse:
Grunnet ev. forsikringskrav må det ved forsendelse av flybagasje skrives lister over innholdet som legges i hver tønne/kasse.   For at vi skal ta hensyn til tollreglene i tjenestelandet og forsikring av innholdet, må man operere med TO forskjellige innholdslister (unntatt: Ecuador). Import av ekstrautstyr må på forhånd være godkjent av misjonens ledelse i det enkelte land.

De to listene som må skrives:

  • èn liste må være påført anslått gjenkjøpsverdi.
  • èn liste påført ca. bruksverdi på tingene. Listen med bruksverdi legges oppi tønnen/kassen

(NB!  Når det gjelder Ecuador legges det ikke liste i tønner/kasser, men for øvrig er alt gjeldende.)

Listene skrives på aktuelt språk for det enkelte land (så langt man har mulighet).

Hvert kolli merkes med misjonærens navn og adresse (tilsvarer administrasjonens adresse) i mottakerlandet.

Forsendelse av kostbare ting

Dersom en velger å ta med dyrt datautstyr/fotoutstyr o.l., må undersøke og eventuelt selv tegne ekstra forsikring.

Taps-/skademeldinger sendes arbeidsgiver, som tar seg av den videre behandling av saken. 

For økonomisk dektning av antall kg - se pkt.5.9.1.1

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: