Fellesdel

Avviksmelding

5.8.5 Forsikringsordninger

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.8.5

 

Forsikringsordninger

FORSIKRINGSORDNINGER

Se D-4.5.11 Forsikringsordninger for ansatte, særlig punkt 2.3.3.1 Forsikringsordning for utestasjonerte. Denne forsikringen er en utvidet reiseforsikring tilpasset misjonærer og bistandsarbeidere.

Formålet med forsikringen er at misjonærer og bistandsarbeidere som er ute lengre enn 60 dager skal sikres mot økonomisk tap ved person- og tingskader, samt hindre uforutsette utgifter.  Dette kan for eksempel være utgifter i forbindelse med uventet reise til Norge som følge av sykdom i nær familie. 

De som forsikres må være medlem av Folketrygden.  Ved lengre utenlandsopphold må det tegnes frivillig medlemskap i Folketrygden via NAV Internasjonalt.

Det er ut­senderorganisasjonen som er forsi­kringstaker, og som bestiller forsikringen.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
13.09.16