Fellesdel

Avviksmelding

5.8.4 Pensjonsordninger for utsendinger

Dokument

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.8.4

Pensjonsordninger for utsendinger

PENSJONSORDNINGER FOR UTSENDINGER

Les det generelle om Normisjons pensjonsordning her: D-4.5.10.

Dette gjelder for alle ansatte, også de som arbeider i våre samarbeidsland.

For utsendinger gjelder i tillegg dette:

Alderspensjon - tilleggsdekning

Utsendinger som er meldt inn i pensjonsordningen med indeksregulering får på grunn av indeksen lavere lønn og dermed lavere pensjon enn andre ansatte. For å kompensere for dette, er det tegnet en tilleggsdekning for utsendinger. Denne tilleggsdekningen gir en kompensasjon på 8 % av G (grunnbeløpet), som Normisjon betaler inn jevnlig på de ansattes vegne. Den spares og gir avkastning.

Når ansatte slutter før oppnådd pensjonsalder, får de med seg kapital etter 1 års medlemskap.

Ved oppnådd pensjonsalder kan denne tilleggsdekningen tas ut i løpet av minimum 2 år. Etterlatte arver ikke ved død, her er det livs gevinst.

Uførepensjon

Ansatte i Norge får 66% av sin lønn dersom de blir uføre. Utsendinger får 70% av sin lønn, for å kompensere for den lavere inntekten på grunn av indeks.

  

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: