Fellesdel

Avviksmelding

5.7.7 Ytelser til volontører i samarbeidslandene

VEILEDER

Kap 5. Internasjonal avdeling

V-5.7.7

 

Ytelser til volontører i samarbeidslandene

YTELSER TIL VOLONTØRER I SAMARBEIDSLANDENE

Volontører får dekket

- 50 % av kursavgiften til deltakelse på volontørkurset på Gå Ut Senteret
- utgifter til vaksiner
- boutgifter siste semester dersom volontøren er ute et helt skoleår

Volontører inkluderes i forsikringsordningen for utestasjonerte, samt i vanlig ulykkesforsikring for utestasjonerte, men er ikke dekket av tilleggsdekning på kollektiv uykke og annen skadeforsikring.

Flybillett kan dekkes dersom volontøren skaffer 15 faddere/givere innenfor stjernegiverordningen.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
06.09.16