Fellesdel

Avviksmelding

5.7.4 Informasjon om skattekort

PROSEDYRE

P-5.7.4 Informasjon om skattekort

 Informasjon om skattekort

INNFORMASJON OM SKATTEKORT

1. Hensikt og omfang

Å sikre at Normisjons utsendinger sørger for riktig skattekort

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren
Linjeleder er ansvarlig for å gjøre prosedyren kjent for ansatte i sin linje.
Alle utsendinger er ansvarlig for å følge prosedyren.

3. Innhold

3.1 Ansvar for riktig skattekort

Den enkelte utsending er selv ansvarlig for å skaffe til veie riktig skattekort før utreise. Hvis du har vært i Norge over lengre tid og skal reise ut på nytt, må du sjekke at skattetrekket ditt blir riktig. Arbeidstaker leverer ikke lenger skattekort til arbeidsgiver, men er ansvarlig for å oppgi riktige opplysninger til skatteetaten. Skatteetaten oppretter deretter et elektronisk skattekort, som arbeidsgiver henter direkte fra skatteetaten.

3.2 Framgangsmåte

Du må selv ta kontakt med ditt skattekontor og gi følgende opplysninger:

- Om utenlandsoppholdets lengde
- Kopi av arbeidsavtalen 
- Om medlemskap i folketrygden gjennom NAV utland
- Om det skal betales/ikke betales skatt i arbeidslandet. 
- Evt inntekter i Norge. Evt renter av lån og andre fradrag.
- At arbeidsgiver Normisjon er en privat misjonsorganisasjon

Det trekkes ikke skatt i juni og bare halv skatt i november (jul), derfor må skattekortet være på minimum 11% til dekning av folketrygdavgiften (selv om avgiftene er på 7,8%.) Hvis det er forventet annen inntekt i Norge, må skatteprosenten være høyere.

For å få rett skattekort, kan du bruke følgende framgangsmåte: Gå inn på www.skatteetaten.no, følg beskrivelsen som ligger under vedlegg 6 nedenfor. 

3.3 Hvem skal skatte til Norge?

De som skal være ute på korttidsopphold (mindre enn et år) eller som har en spesiell avtale med Normisjon som gjør at de kan være i Norge mer enn 72 dager i året,  bruker ordinært skattekort. De skal ikke betale 20% til Normisjon, men kun trekkes for husleie.

De som reiser ut midt i året og skal være ute over flere år eller skal være ute i minst ett år sammenhengende, og oppholde seg mindre enn 72 dager i Norge i løpet av dette året, må sørge for å få nytt skattekort før de reiser ut, jf. pkt 3.2. De har rett til nedsatt skatt i Norge etter utreisetidspunktet, selv om dette er midt i året. De får nedsatt skatt for de månedene de er utestasjonert dette året og skal trekkes 20% av Normisjon til dekning av evt lokal skatt, husleie og andre naturalytelser fra og med det tidspunktet de reiser ut.

  

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Link til endring av skattekort

Beskrivelse av framgangsmåte for å få nytt skattekort.

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
11.03.2021