Fellesdel

Avviksmelding

5.7.3 Husleie eller 20% trekk

VEIELDER

Kap 5. Internasjonal avdeling

V-5.7.3

Husleie eller 20% trekk?

HUSLEIE ELLER 20% TREKK?

Om du skal betale husleie til Normisjon (kr 1500,- per måned) eller trekkes 20% av lønnen til Normisjon, avhenger av om du har rett til fradrag i norsk skatt på inntekt opptjent i utlandet eller ikke. Den som er utenlands mindre enn ett år, eller er i Norge mer enn 72 dager per år, betaler full skatt til Norge, og skal derfor bare betale husleie til Normisjon.

Den som skal være utenlands i flere år, og som gjennomsnittlig ikke er i Norge over 72 dager per år, får skattefradrag for inntekt opptjent i utlandet, og skal i stedet ha et 20% trekk til Normisjon. Dette er en godtgjørelse for at Normisjon betaler lokal skatt, husleie mm for utsendingen. Les mer om dette i pkt D-5.7.4 og D-5.7.5.

Den enkelte plikter selv å sørge for at en overholder antall dager per år i Norge. På forespørsel fra hovedkontoret må en kunne gjøre rede for hvilke tidspunkt en har vært/planlegger å være i Norge. Det skal gjøres avtale med den enkelte utsending hvis en skal være i Norge mer enn 72 dager per år, fordi dette innebærer at Normisjon må betale arbeidsgiveravgift for utsendingen.

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

D-5.7.4 Informasjon om skattekort

D-5.7.5 Skattemessige forhold

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
26.2.2016