Fellesdel

Avviksmelding

5.7.1 Lønn før utreise

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.7.1

 

Lønn før utreise

LØNN FØR UTREISE


Utsendinger, inklusiv korttidsutsendinger og vikarer som er ute mer enn seks måneder, samt ettåringer, mottar lønn i 2 uker som forberedelse før utreise til arbeidsland.  

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: