Fellesdel

Avviksmelding

5.8.6 Avspasering etter tjenestereiser til utlandet

Dokument

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.8.6

Avspasering etter tjenestereiser til utlandet

Avspasering etter tjenestereiser til utlandet

Ansatte som har gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan ved jobboppdrag i utlandet telle time for time inntil 10 timer pr dag, men likevel slik at dette ikke overskrider 54 timer på 7 dager.

Ved hjemkomst kan en avspasere oppsparte timer, i tillegg til eventuelle helgefridager som ikke er tatt i utlandet.

En skal legge opp til å ta en fridag per uke når en er på utenlandsreise i fjorten dager eller mer.

Eksempel:

Forutsatt en fridag per uke i utlandet:

14 dager: 54 t x 2 = 108:12 =9 t per dag:  1,5 t per dag x 12= 18 t = 2 ordinære fridager + 2,4 ekstra fridager = 4,4 dager.

10 dager: 54 timer (7dager) + 10x3= 30 = 84 t : 7,5 = 11,2.  = 2 ordinære fridager + 1,2 = 3,2 dager

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012016
Versjon: 001

Sist endret:
1.1.2016