Fellesdel

Avviksmelding

D-5.17.1 Ordninger for volontørtjenesten

D-5.17.1

 
Ordninger for volontørtjenesten

I punkt 6 nedenfor ligger diverse papirer som gjelder volontørtjenesten. Volontører behøver ikke søke om medlemskap i NAV. De er regnet som pliktig medlem i folketrygden og bosatt i Norge, så lenge oppholdet er ment å være under 12 måneder, se brev om medlemskap i folketrygden nedenfor.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Søknadsskjema for volontører
Intervjuguide, volontører
Referanseskjema
Egenerklæring om helse
Ansvar og atferd, korttidsopphold
Rapport fra volontørtjenesten
Retningslinje, seksuelle krenkelser
Verdidokument for Normisjon
Beredskapsplan, volontører
Brev fra NAV angående medlemskap i folketrygden for volontører
Ytelser til volontører

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
0101217
Versjon: 001

Sist endret: