Fellesdel

Avviksmelding

5.6.1 Mal for arbeidsavtale særlig uavhengig stilling i utlandet (norsk utgave)

PROSEDYRE

Kap 5. Internasjonal avdeling.

M-5.6.1

Mal for arbeidsavtale særlig uavhengig stilling i utlandet (norsk utgave) 

Arbeidsavtale for særlig uavhengig stilling i utlandet

Under pkt 6 ligger en mal for arbeidsavtale.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Arbeidsavtale i word-format

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 003

Sist endret:
30.11.21