Fellesdel

Avviksmelding

5.5.3 Spørsmål om flyttemelding

VEILEDNING

Kap. 5 Internasjonal avdeling

V-5.5.3

 

Spørsmål om flyttemelding

SPØRSMÅL OM FLYTTEMELDING

Gå inn på skatteetatens informasjonsside om flytting til utlandet.

Der fyller fyller du ut et flyttemeldingsskjema, se her: Flyttemeldingsskjema. I dette skjemaet er det viktig at du fyller ut en c/o adresse i Norge (ikke bruk Normisjon som c/o adresse). Vær tydelig på å få fram tilknytningen til Norge, slik at du ikke blir registrert som skattemessig utvandret. 

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:

20.11.20