Fellesdel

Avviksmelding

5.5.2.1 Veileder for utfylling av skjema

VEILEDER

Kap. 5. Internasjonal avdeling

V-5.5.2.1

Veileder for utfylling av søknad om frivillig medlemskap 

VEILEDER FOR UTFYLLING AV SØKNAD OM FRIVILLIG MEDLEMSKAP

 

Generelt om ufylling av skjema

Skjema fylles ut av utsending som skal være i utlandet over ett år.  Det som er bestemmende er om du befinner deg på utenlandsk eller norsk jord, ikke om du er lønnet fra Normisjon litt over ett år.

Er du i utlandet over ett år må du søke "frivillig medlemskap" og fylle ut skjemaet.  Huske å undertegne. Volontører som får dekket utgifter til bolig, må også søke om frivillig medlemskap selv om de er ute mindre enn ett år. 

NB! Skjemaet bør sendes inn til NAV minst 3 måneder før utreise.
Skjemaet må gå til NAV via Personalavdelingen i Normisjon.

Veiledning –

NB: NAV kan endre på skjemaet med jevne mellomrom. Virker det som at veiledningen ikke stemmer med skjemaet, så ta kontakt med personalavdelingen

Pkt 1:   Personlige opplysninger: Alle rubrikker fylles ut

Pkt 2:   Medfølgende familiemedlemmer som forsørges av deg: Fylles ut hvis du er gift og har barn

Pkt 3:   Hva skal du gjøre i utlandet: Her velges den rubrikken som samsvarer med din oppgave ute. Hvis du er ansatt som misjonær, så kryss av for det, også mens du er språkstudent i det landet du senere skal jobbe i. Hvis du er volontør, så kryss av under: annet.

Pkt 4:   Hvor lenge skal du oppholde deg i utlandet?: Fylles ut etter det som samsvarer med din situasjon.

Pkt 5:   Har du oppholdt deg i utlandet tidligere?: Fylles ut etter det som samsvarer med din situasjon.

Pkt 6:   Har ektefelle/samboer oppholdt seg i utlandet tidligere?: Fylles ut etter det som samsvarer med din/deres situasjon

Pkt 7:   Hvilken trygdetilknytning søker du om?: Her krysses av i rubrikk C – alternativene A og B sammen, og i tillegg rett til sykepenger og foreldrepenger.

Pkt 8:   Opplysninger om inntekt/pensjon

- Fyll ut din arbeidsinntekt før utreise. Dersom du har uregelmessig inntekt, må du gjøre så godt du kan.  Evt. kan du forklare nærmere i pkt 13 (eller på eget ark) og henvise til pkt 8. Arbeidsgiver skal fylle ut rubrikk to som omhandler arbeidsinntekt ETTER utreise.

Pkt 9:   Opplysninger om skatt og trygdeavgift:
- Kryss av på JA om at du betaler skatt til Norge (du trekkes uansett for trygdeavgiften)
- Kryss av på JA på spørsmål om trygdeavgift blir trukket gjennom skatten
- Hopp over spørsmål om trygdeavgift av stipend.
- Oppgi navn og adresse til Normisjon med kontaktperson.

Pkt 10:  Ikke aktuelt å fylle ut. 

Pkt 11: ikke aktuelt. 

Punkt 12: Spesielt for arbeidstakere/sjøfolk/selvstendig næringsdrivende: Fyll ut Normisjons navn, adresse og telefonnummer, og din stilling ute (evt misjonær) i rubrikk.  Oppgi adresse på arbeidssted i utlandet.

Punkt 13: Bekreftelse på utestasjonering: - Fylles ut av Normisjon

Pkt 14: Spesielt for studenter: Fylles ikke ut

Pkt 15: Tilleggsopplysninger: Fylles ut med evt. relevante opplysninger.            

Pkt 16: Skrives under, også evt. ektefelles underskrift.

 

5. Referanser

6. Vedlegg

Link til skjemaet

Godkjent av:
Generalsekretær


Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
010714
Versjon: 002

Sist endret:
01.07.14