Fellesdel

Avviksmelding

S-1.6.1 Skjema for avviks/forbedringsmelding

Kap 1. Innledning

Skjema S-1.6.1

 

Skjema for avviks/forbedringsmelding

1.  Avdeling / enhet :                          Dato, ukedag, klokkeslett:

                                                                                      


2. Avviks/forbedringsmelding fra (ditt navn og E-postadresse):

 


  3. Avviks/forbedringsmelding til (din leder):

 


  4. Beskrivelse av avviket/uhellet: Hva skjedde? Når? Hvor?


  5. Beskriv hvilke forbedringstiltak du eventuelt iverksatte umiddelbart:

 


  6.  Forslag til tiltak for å korrigere og hindre lignende avvik/uhell i fremtiden:

Dato:Underskrift:

Avviksmelding mottatt:
Dato:

Underskrift:
Ansvarlig leder:

Godkjent av:
Administrerende direktør

Saksbehandler:
Kvalitetsleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret: