Fellesdel

Avviksmelding

5.4.2 Bestilling av billetter

Veileder

Kap. 5 Internasjonal avdeling

V-5.4.2

Bestilling av billetter 

BESTILLING AV BILLETTER

Den enkelte utsending tar selv ansvaret for å bestille ut-/ og hjemreisebilletter til våre samarbeidsland etter rimeligste alternativ.

Normisjon har avtale med G Travel.  Kontakt "misjonsavdelingen" deres i Grimstad. Undersøk nøye hvilke innreiseregler som gjelder til det aktuelle landet. Noen land, blant annet Bangladesh, krever at man har returbillett for å lov til å reise fra Norge.

Tlf + 47 - 37 25 38 60. Epost:aid.no@gtravel.no  Web-adresse: www.gtravel.no
Dersom du synes forslaget fra G Travel ser uforholdsmessig dyrt ut, er det lurt å gjøre noen søk på nettet selv og gjerne be dem undersøke alternativer. Det er ikke alltid de har kommet opp med det billigste alternativet ved første forsøk.

Dersom man trenger hjelp med billettbestilling, kontakt Internasjonal avdeling.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: