Fellesdel

Avviksmelding

5.4.1 Pass og visum

VEILEDER

Kap 5. Internasjonal avdeling

V-5.4.1

 

Pass og visum


PASS OG VISUM

Utsendingene må sørge for å ordne med gyldig pass og flere ekstra passfoto. Utgiftene til pass dekkes av den enkelte.

Det kreves visum for å reise til alle våre samarbeidsland. Den enkelte sørger for å skaffe seg visum selv. Regler for visumprosedyrer varierer fra land til land. Detaljerte opplysninger og søknadsskjema fås via nettet for det enkelte land.

Ansvarsforhold

Normisjon må ved søknad om visum og i noen tilfeller vedlegge skriftlig garanti for at organisasjonen tar det fulle ansvar for misjonæren under vedkommendes opphold i det aktuelle land. Konsekvensen av dette blir at man fra og med ankomst til tjenestelandet ikke kan anse noen ytre handling å være utelukkende av privat karakter. Enhver forseelse, ethvert lovbrudd etc. må man således regne med vil få konsekvenser både for den angjeldende personen og for Normisjon. 

Det forventes av den enkelte misjonær at han/hun fra første stund tilstreber en kulturelt sømmelig norm i klesdrakt, oppførsel og omgangsform med alle mennesker, jf. Normisjons Verdidokument.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
06.09.16