Fellesdel

Avviksmelding

5.10.8 Regler for dekning av telefon

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.10.8

Regler for dekning av telefon

Regler for dekning av telefon

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON (EKOM) - INTERNASJONALT

Prinsippet for telefonordning i Normisjon er at en har rett til gratis jobbtelefon, enten en jobber i Norge eller internasjonalt.

Ordningen for ansatte i Norge

I Norge kan en bruke Normisjons abonnementsavtale med Telia som sitt felles jobb- og private abonnement. Normisjon dekker kostnadene til dette abonnementet. I tillegg kan Normisjon enten kjøpe en mobil til den enkelte som vedkommende bruker som sin jobbtelefon, eller dekke inntil kr 4000,- for en jobbmobil som den ansatte kjøper selv og også kan bruke privat. Den ansatte som bruker jobbmobilen og/eller internett privat, innberettes månedlig for en naturalytelse på kr 366,- for dette (såkalt EKOM trekk), som en må skatte av. Se Ordning i Norge. 

Ordningen for ansatte internasjonalt

Utsendinger har rett til å få dekket utgifter til kjøp av en mobiltelefon på inntil kr 4000,- og utgifter knyttet til bruken av denne i jobben i det landet en jobber i. Dette dekkes enten av Normisjon eller av en annen organisasjon en eventuelt er utlånt til. Dersom det ikke er i strid med landets lover eller den organisasjonen en eventuelt er utlånt til, kan en også bruke jobbmobilen privat.

Utsendingene får i arbeidslandet dekket telefonbruk inntil et fastsatt beløp. Normisjon vil ta utgangspunkt i et moderat abonnement i det landet utsendingen arbeider. Abonnementet bør ha samme mobildata som man får i Norge og det må være åpent for utenlandssamtaler til Norge eller ha mulighet til å kjøpe utenlandpakker utenom etc. Landansvarlig fastsetter max-beløpet.

Utsendingen må fremlegge regnskapsbilag og oppgjør tas i det landet man bor, så langt det er mulig.

Dersom man kjøper et abonnement som også kan brukes privat og får dette refundert fra arbeidsgiver, skal beløpet man får refundert innberettes som lønn og skattes av. Det samme gjelder dekning av internettabonnement hjemme. Dersom man leverer annen regning for bruk av telefon (f.eks. kontantkort el.l.) som bare er brukt i jobb, er det ikke skattepliktig. Dersom det også innbefatter privat bruk, skal det innberettes som lønn og skattes av. Den enkelte utsending må gi beskjed til landansvarlig om beløpet/abonnementet også omfatter privatbruk.

Når en utsending får dekket kjøp av mobiltelefon og telefonutgifter i arbeidslandet etter reglene som beskrives her, erstatter det den telefonordningen som ansatte i Norge har og som er beskrevet i første avsnitt.  Om man likevel i tillegg ønsker å gjøre seg bruk av Normisjons Telia-abonnement i Norge, kan man det, men vil da bli trukket kr 100,- pr. måned for dette abonnementet. Det er den kostnaden abonnementet utgjør for Normisjon. 

  

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:

23.03.2021