Fellesdel

Avviksmelding

5.3.2 Språkstudier, tropemedisin o.a. forberedende kurs

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.3.2

 

Språkstudier, tropemedisin o.a. forberedende kurs

SPRÅKSTUDIER - TROPEMEDISIN O.A FORBEREDENDE KURS

Språkstudier og andre kurs før utreise

Utsendinger som studerer språk, er ansatt i 50% stilling mens en er student.  Utsendingen får dekket bo/- og studieutgifter og utgifter til ev. barnepass.  Utgifter til mat og andre livsnødvendigheter dekkes av den enkelte.

Reiseutgifter
Normisjon dekker reiseutgifter tur-retur hjemsted i Norge til kurssted i Europa etter rimeligste alternativ. 
Den enkelte bestiller selv billetter i forbindelse med studier i andre land.  Enhver må bidra til at billettene kan ordnes i så god tid at ikke ekstrautgifter påføres misjonen ved at billettalternativene blir unødvendig dyre.
Dersom noen benytter egen bil når man reiser på språkstudium, gir Normisjon en godtgjørelse som tilsvarer billigste billettpris med fly, tog eller båt inklusive lugar/sovevogn.

Hjemreise mellom språkskole/studier i Europa og endelig utreise
Som regel gis det anledning til hjemreise mellom språkstudier og andre studier i Europa og utreise til tjenestelandet dersom dette er hensiktsmessig på grunn av årsferie, innsettelse, ønsket ankomsttidspunkt ute o.l.   

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:

20.11.2020