Fellesdel

Avviksmelding

5.10.2 Dekning av utgifter i forbindelse med hjemreise på grunn av sykdom

Dokument

Kap 5. Internasjonal avdeling

 D-5.10.2

Dekning av utgifter i forbindelse med hjemreise på grunn av sykdom

DEKNING AV UTGIFTER I FORBINDELSE MED HJEMREISE PÅ GRUNN AV SYKDOM

Dersom medisinsk behandling ifølge lege må skje i Norge, stiller NAV/Utland krav om dokumentasjon om reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med behandlingen. Her må man spesielt være oppmerksom på:

Det blir gitt full refusjon for de nødvendige kostnader ved innleggelse i sykehus, ambulansetransport, høreapparat, svangerskapskontroll.

Refusjon blir gitt hvis:

- kravskjema er fullstendig utfylt
- originalkvitteringer ligger ved (skal angi diagnose, utført behandling, behandlingsdato og navn på den behandlende)- bevis på at regninger er betalt
- henvisninger fra lege der dette er krav
- resept og utfylt skjema for medisiner når det kreves refusjon for viktigere legemidler.

NAV/Utland kan kreve tilleggsdokumentasjon. Det bør derfor foreligge en begrunnet uttalelse fra legen i tjenestelandet hvorfor behandlingen ikke kan foretas/fortsette på stedet. Legen bør også uttale seg om hva han anser som nærmeste sted hvor vedkommende kan få forsvarlig medisinsk behandling.

Dersom forsvarlig behandling kan skje i tjenestelandet, vil NAV/Utland dekke nødvendig skyss til nærmeste sted. Det er da nødvendig at antall kilometer oppgis. Bilag for utgifter må suppleres med opplysninger som er påkrevd for å kunne vurdere kravet videre. Det vil bl.a. gjelde regninger for sykehusutgifter.

Leger, sykehus m.v. må ikke sende regninger direkte til NAV/Utland eller utenriksstasjon. Da vil de ikke bli behandlet. De må derfor sendes til arbeidsgiver som vedlegg til kravskjema.

 NAV/Utland dekker ikke behandling som akupunktør, aromaterapeut, homøopat, naprapat, osteopat og podiatrist.

Det dekkes heller ikke for vanlig tannbehandling (skoletannpleie), rutineundersøkelser, spedbarnskontroller, de fleste vaksinasjoner, eksperimentell behandling, kosmetisk behandling og behandlingsformer som ikke benyttes i Norge.

Medisinsk forbruksmateriell (gips, bandasjer o.l) og bedøvelsesmiddel (narkose og lokalbedøvelse ved poliklinisk behandling) dekkes ikke.

Etter friskmelding er det et krav fra NAV/Utland om at man reiser ut igjen så raskt som mulig. Utsendingene har gjennom KNIF en forsikring som dekker hjemtransport, se Forsikring for utestasjonerte.

Nødvendige dokumenter (legeerklæring etc.) må medbringes for den videre behandling og for dokumentasjon til NAV/Utland.

5. Referanser

Helfo - Helserettigheter i utlandet

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: