Fellesdel

Avviksmelding

5.3.1 Studier ved Gå Ut Senteret

PROSEDYRE

Kap

 

Studier ved Gå Ut Senteret

Utsendinger følger GUS sitt opplegg, som p.t. er 8 uker forberedelse før utreise og et debrifingsopplegg ved hjemkomst etter ett eller to år. Vedkommende

  • - ansettes i 50% stilling mens en er student
  • - er selv ansvarlig for å søke om stipend. Dette trekkes fra lønnen en får som ansatt.
  • - får dekket bo/- og studieavgift og utgifter til barnehageplass
  • - utgifter til mat og andre livsnødvendigheter dekkes av den enkelte

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
1.11.2020
Versjon: 001

Sist endret: