Fellesdel

Avviksmelding

5.2.8.1 Helseskjema for barn og voksne før utreise/ved hjemkomst

SKJEMA

Kap.5 Internasjonal avdeling

S-5.2.8.1

Helseskjema for barn og voksne før utreise/ved hjemkomst

HELSESKJEMA FOR BARN OG VOKSNE FØR UTREISE/VED HJEMKOMST

Se skjemaene under vedlegg, pkt 6.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Informasjonsbrev til utsendinger før utreise

Egenerklæringsskjema voksne før  utreise

Egenerklæringsskjema voksne ved hjemkomst

Legeerklæringsskjema voksne før utreise/ved hjemkomst

Egenerklæringsskjema barn før utreise

Egenerklæringsskjema barn ved hjemkomst

Legeerklæringsskjema barn før utreise/ved hjemkomst

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
14.4.2021