Fellesdel

Avviksmelding

5.14.2.4 Gave til utsendingene og til barna

Dokument

Kap 5.  Internasjonal avdeling

D-5.14.2.4

 

D-5.14.2.4 Gave til utsendingene og til barna

Gave til utsendingene og til barna

Når utsendinger avslutter tjeneste, skal du få gave som takk i tråd med de reglene som gjelder, se
D.4-6.3.

Alle misjonærbarn skal også få en egen liten avskjedsgave, f.eks. en engel fra Wilow Tree, og gjerne en egen liten hilsen spesielt rettet mot disse.   

 
 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret:

04.09.2021