Fellesdel

Avviksmelding

5.2.8 Prosedyre for legeundersøkelse før utreise og (ved hjemkomst)

PROSEDYRE

Kap 5. Internasjonal avdeling

P-5.2.8

Prosedyre for legeundersøkelse før utreise/ved hjemkomst

 

PROSEDYRE FOR LEGEUNDERSØKELSE FØR UTREISE/VED HJEMKOMST

1. Hensikt og omfang

Å sikre at Normisjons utsendinger går igjennom de nødvendige helsesjekker før utreise og ved hjemkomst.

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren
Linjeleder er ansvarlig for at prosedyren er kjent for ansatte i linjen.
Alle utsendinger er ansvarlig for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

Før utreise må kandidaten ha fyllt ut egenerklæringsskjema og gjennomført fullstendig helseundersøkelse. Helseattest skal sendes fra undersøkende lege til Internasjonal avdelings rådgivende lege.

3.1 Detaljert forklaring:

For voksne og barn

Det skal leveres egenerklæring og helseattest for alle familiemedlemmer, se vedlegg under punkt 6.

Egenerklæring:

Før utreise: Utfylt skjema tas med til undersøkende lege som leser dette før vedkommende fyller ut helseattest.  

Ved hjemkomst: Utsendingen sender selv skjeamet utfylt til Normisjons rådgivende lege.

Helseattest: 
Før utreise: Helseattesten skal fylles ut av undersøkende lege. Hvis ikke annet er avtalt med Internasjonal avdeling, bruker du din fastlege til disse undersøkelsene. Du sender selv egenerklæringen og helseattesten fra fastlegen samlet til Normisjons rådgivende lege og dette leses kun av denne, som gir eventuell klarsignal om utreise til Internasjonal avdeling. 

Noen leger er unøyaktige med å fylle ut samtlige punkter i skjemaet. Påse at den legen du går til gjør jobben skikkelig.

Sørg også for at du/dere får med en blodtypelapp.

3.2 Tilleggsinformasjon dersom det går lang tid fra ansettelse til utreise

Dersom godkjent helseattest foreligger i forbindelse med ansettelse som utsending, og det går mindre enn tre år fra ansettelse til utreise og helsetilstanden er uendret, sendes før utreise kun utfylt egenerklæring om helse til Normisjons rådgivende lege.  Denne må sendes minst tre mnd. før avreise og vurderes av rådgivende lege slik at evt. henvisning til lege kan foretas. 
Ved utreise til ny tjeneste gjelder det samme.

3.3 Helseundersøkelse ved hjemkomst

Ved hjemkomst gis det mulighet for en helseundersøkelse hos lege, dersom det er ønsket og det er indikasjoner på nødvendighet. Det skal uansett sendes inn et Egenerklæringsskjema for alle familiemedlemmene. Dette sendes til Normisjons rådgivende lege.   

3.4. Utgifter til legeundersøkelse dekkes av Normisjon

Alle utgifter i forbindelse med helseundersøkelsen dekkes av Internasjonal avdeling etter regning. Hvis ikke annet er avtalt med Internasjonal avdeling, brukes fastlege til slike undersøkelser.  

3.5. Normisjons rådgivende lege 

Rådgivende lege: Erik Bøhler.
Epost-adresse: erikbohler@gmail.com
Adresse: Åsterudvegen 30, 1344 Haslum.
Tlf. 91 681 880.

 

5. Referanser

 

6. Vedleg

Egenmeldingsskjema ved utreise
Egenmeldingsskjema ved hjemkomst
Helseattet

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 003

Sist endret:
01.11.21