Fellesdel

Avviksmelding

5.2.7 Mal for innstilling til landsstyret

MAL

Kap 5. Internasjonal avdeling

M-5.2.7

Mal for innstilling til landsstyret 

MAL FOR INNSTILLING TIL LANDSSTYRET

Notat med innstilling om ansettelse av utsendinger i Normisjon

Navn og fødselsdato på søker.

Innledning (generell omtale av søker og hvilke forberedelsesprosess som er gjennomført).

Kort resyme av CV:
Utdannelse og relevant yrkeserfaring inklusiv m/informasjon om når/årstall.

Informasjon om planlagt løp fremover. Informasjon om planlagt/evt. gjennomført kurs på GUS og evt. språkstudier.

Informasjon om planlagt periode.

Informasjon om det foreligger tilfredsstillende helseattest.

Forslag til vedtaksformulering:

NN ansettes som utsending til ..... (land) for en periode på.... fra/til (dato).
Det planlegges misjonærforberedende kurs på GUS ... (fra/til (dato) og evt. språkstudier i  ...(land) i tiden...fra/til (dato).
Landsstyret ønsker NN Guds velsignelse over både forberedelsestiden og tjenesten.
Ansettelsen gjøres med forbeholdt om tilfredsstillende helseattest (hvis den ikke er mottat).

Oslo,

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Forside til saken til LS.

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: