Fellesdel

Avviksmelding

5.2.6 Veileder for informasjon til Modum før screeningsamtalen

VEILEDER

Kap 5. Internasjonal avdeling

V-5.2.6

Veileder for informasjon til Modum før screeningsamtalen 

VEILEDER FOR INFORMASJON TIL MODUM FØR SCREENINGSAMTALEN


Det som sendes Modum på forhånd er:

a) Utfylte søknadsskjema og CV fra søker

b) Referanseuttalelsene fra

- enten nåværende eller tidligere arbeidsgiver
- en kristen leder som kjenner vedkommende godt
- en venn

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: