Fellesdel

Avviksmelding

5.2.5 Veileder for innhenting av referanser med skjema

VEILEDER

Kap 5 - Internasjonal avdeling

V- 5.2.5

 

Veileder for innhenting av referanseuttalelse med skjema

  

VEILEDER FOR INNHENTING AV REFERANSEUTTALELSE med skjema

Du kan lese mer om innhenting av referanser under Personal V-4.3.5.

Internasjonal avdeling innhenter som regel tre referanser. Under pkt 6 Vedlegg ligger et skjema som kan sendes referansepersoner og fylles ut skriftlig. Dersom en skal ta telefonintervju, vil muligens skjemaet som ligger under Personal V-4.3.5 passe bedre. Dette skjemaet er også oversatt til engelsk og ligger nedenfor under Vedlegg. 

Ved telefoninnhenting av referanser er det viktig å stille oppfølgingsspørsmål hvis personen du ringer svarer uklart eller kort.

5. Referanser

 

6. Vedlegg
Skjema for referanseinnhenting
Engelsk, referanseintervju

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
010102014
Versjon: 001

Sist endret:
21.2.2017