Fellesdel

Avviksmelding

P-1.6 Avviks/forbedringsmelding - og håndtering

PROSEDYRE

Kap. 1. Innledning

P-1.6

 Avviks/forbedringsmelding og -håndtering

 For avviksskjema - klikk her

AVVIKS/FORBEDRINGSMELDING - OG HÅNDTERING

Se PBL-Mentor, hvor det er system for å sende avviks- og forbedringsmelding

5. Referanser:

Arbeidsmiljøloven
Internkontrollforskriften
                                                                               

6. Vedlegg

S-1.6.1 Skjema for avviks/forbedringsmelding

Godkjent :
Generalsekretær                                       

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012010

Versjon: 001

Sist endret: