Fellesdel

Avviksmelding

5.2.4 Veileder for gjennomføring av intervju

VEILEDER

Kap 5. Internasjonal avdeling

V-5.2.4

 Veileder for gjennomføring av intervju

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV INTERVJU

Til intervjuet bør en ha gjennomtenkt hvilke kompetanse og kvalifikasjoner en trenger spesielt til den aktuelle stillingen:

-  Hva slags kompetanse trengs? Formell og uformell?
-  Hva slags kvalifikasjoner trengs?
- Nådegaver?
- Personlige egenskaper?
- Arbeidserfaring?
- Ledererfaring?
-  Hva slags person trenger staben å kompletteres med?
- Kjønn?

For mer detaljert informasjon om rekrutteringsprosessen, se P-4.3.1

 

Bruk en mal for intervjuguide, se under pkt. 6.

I samtalen:

- Vær åpen og imøtekommende i samtalen:
Ikke diriger, men led samtalen
Ikke vær redd for pauser
Lytt mer enn du snakker
Lytt aktivt for å sjekke din egen forståelse, lytt mellom linjene
Snakk et forståelig språk
Gi ham/henne mulighet til å stille spørsmål til slutt

Det er klokt at det er en som leder intervjuet, og at de andre som er med lytter og noterer, evt. kommer inn med tilleggsspørsmål når lederen gir dem ordet.

Kjennetegn på gode spørsmål

Vær bevisst på hva som kjennetegner gode spørsmål:
Lettfattelige (ikke lange og kompliserte)
- Åpne (ikke ja/nei spørsmål, ikke ledende spørsmål der svaret ligger indirekte i spørsmålet:  du likte deg godt i den forrige jobben?) Bruk spørreord som hvordan, hvorfor og hva
- Konkrete (kan du gi noen eksempler på arbeidsoppgaver der du har fått bruk for dine kreative evner?) Be om konkretiseringer og utdypinger.
- Start med det positive: sterke sider før utfordringer
- Ufarliggjør/bruk fantasi (Hva tror du din nåværende arbeidsgiver ville sagt var din største styrke?

Etterarbeid

Summer opp inntrykket når vedkommende er gått.

Konklusjon

Sammenlign de ulike kandidatene ut fra de viktigste kriteriene og trekk en begrunnet konklusjon.

 

 
 

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

1. Intervjuguide, misjonærer

2. intervjuguide, engelsk

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
10.3.2016