Fellesdel

Avviksmelding

5.2.10 Helseråd

DOKUMENT

Kap 5 Internasjonal avd.

D-5.2.10

 Helseråd

HELSERÅD

Nettsiden Home - Fit For Travel gir helseråd vedrørende ulike land. Her kan du finne informasjon  både om sykdomsfarer og behandling, samt egne malariakart for alle land. 

 

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012013
Versjon: 001

Sist endret: