Fellesdel

Avviksmelding

5.2.3 Søknadsskjema om misjonærtjeneste

Skjema

Kap 5. Internasjonal avdeling

S-5.2.3

Søknadsskjema om misjonærtjeneste

SØKNADSSKJEMA OM MISJONÆRTJENESTE

Under pkt 6 ligger søknadsskjemaet for søknad om misjonærtjeneste. Skjemaet fylles ut og sendes til Normisjon, v/Misjonsskonsulent, Pb 7153 St Olavs pl. 0130 Oslo eller på e-post: Rekruttering@normisjon.no     

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Søknad misjonærtjeneste

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: