Fellesdel

Avviksmelding

4.11.2.2 Varsel om fratredelse ved oppnådd pensjonsalder

PROSEDYRE

Kap 4.

Personal

M-4.11.2.2

 Varsel om fratredelse ved oppnådd pensjonsalder

VARSEL OM FRATREDELSE VED OPPNÅDD PENSJONSALDER

Arbeidstakers etter-/fornavn
Adresse Postnummer/Poststed

Kjære .......

Vi viser til avslutningssamtale den             (dato).

I følge arbeidsmiljøloven § 15-13a plikter arbeidsgiver å gi skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden når arbeidstaker skal fratre ved fylte 70 år, som er den særaldersgrense du som arbeidstaker er omfattet av. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet fram til arbeidstaker.

Du meddeles herved at ditt arbeidsforhold opphører fra og med ….....(dato).

Sted og dato

Med vennlig hilsen

bedriftens navn og signatur

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: