Fellesdel

Avviksmelding

4.11.2.1 Brev til arbeidstaker i forbindelse med fylte 67 år

MAL

Kap 4

Personal

M-4.11.2.1

 Brev til arbeidstaker i forbindelse med fylte 67 år

BREV TIL ARBEIDSTAKER I FORBINDELSE MED FYLTE 67 ÅR

Kjære……

Vi er kjent med at du i løpet av det neste året fyller 67 år. I den forbindelse gjør vi deg oppmerksom på at vi i Normisjon har en bedriftsintern aldersgrense som gir arbeidstakere rett til å fortsette i stillingen fram til fylte 70 år. (Aml § 15-13a).

Svært mange arbeidstakere ønsker imidlertid å gå av med pensjon ved fylte 67 år. For å kunne planlegge arbeidet og bemanningssituasjonen videre, spør vi derfor om du ønsker å fratre stillingen på dette tidspunktet.

Vi ber om en skriftlig tilbakemelding.

Vennlig hilsen

Navn:

Arbeidsgiver

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
30.10.15