Fellesdel

Avviksmelding

4.6.5 Spesielle goder for seniorer

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.6.5

 Spesielle goder for seniorer

Spesielle goder for seniorer

Normisjon har innført følgende goder for de over 57 år i 100% stilling:
- kortfri med lønn for å gå til lege, tannlege, fysioterapi inntil 12 ganger per år
- fri for å gi hjelp til gamle, syke foreldre to dager per år
- fri til trening 1 time per uke

Ansatte i 100% stilling får mulighet til å ta ut 5 seniordager fra det året de fyller 64 år. Disse skal ikke tas ut samlet, men enkeltvis gjennom året.

Reglene over gjelder også for deltidsstillinger, men justert i henhold til stillingsstørrelse.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
30.9.2016