Fellesdel

Avviksmelding

4.2.3 Lojalitet og etiske retningslinjer

PROSEDYRE

Kap 4

D-4.2.3

 

Lojalitet og etiske retningslinjer

LOJALITET OG ETISKE RETNINGSLINJER

Det forventes at alle ansatte utviser lojalitet overfor Normisjons evangelisk lutherske basis. Dette innebærer at ingen ansatte offentlig kan kritisere eller motarbeide Normisjons ståsted hva gjelder bekjennelse. Alle ansatte er også forpliktet på misjonens etiske retningslinjer. Utsendinger må være lojale både mot Normisjon som sendeorganisasjon og mot den kirke ute som kaller og plasserer de som blir antatt til tjeneste. Det forventes av den enkelte utsendingen at han/hun fra første stund tilstreber en kulturelt sømmelig norm i klesdrakt, oppførsel og omgangsform med alle mennesker, jf. Normisjons Verdidokument.

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Normisjons verdidokumenter

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: