Fellesdel

Avviksmelding

4.11.1.3 Avslutningssamtale

MAL

Kap 4 Personal

M-4.11.1.3

 Avslutningssamtale

AVSLUTNINGSSAMTALE

Kjære medarbeider!

I forbindelse med at du har sagt opp stillingen din i Normisjon, ønsker vi å møte deg til en sluttsamtale. Tidsrammen for samtalen er halvannen time. I samtalen vil vi ta utgangspunkt i spørsmålene i skjemaet under vedlegg 6, så det er fint om du kan forberede deg på disse.

Hensikten med samtalen er at du skal gi en avsluttende tilbakemelding på hvordan du har opplevd tiden som ansatt i Normisjon slik at organisasjonen kan dra nytte av din erfaring og kompetanse i det videre arbeidet for å kvalitetssikre virksomheten.

Lederen vil gjøre notater underveis i samtalen som du skal godkjenne, før notatet blir sendt til personalleder ved hovedkontoret, hvor det blir behandlet konfidensielt.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Skjema, avslutningssamtale

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: