Fellesdel

Avviksmelding

4.8.2.1 Skjema for varsel til arbeidsgiver om foreldrepermisjon

SKJEMA

Kap 4 Personal

S-4.8.2.1

 Skjema for varsel til arbeidsgiver om foreldrepermisjon

Skjema for varsel om foreldrepermisjon

Skjemaet og retningslinjer ligger under pkt. 6.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Skjema for varsel til arbeidsgiver om foreldrepermisjon

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072014
Versjon: 003

Sist endret:
01.07.2014