Fellesdel

Avviksmelding

4.11.3.3 Protokoll, drøftelsesmøte

MAL

Kap 4 Personal

M-4.11.3.3

 Protokoll, drøftelsesmøte

Dokumentet kan lastes ned i word-format under pkt 6.

PROTOKOLL, DRØFTELSESMØTE


Den ………(dato) ble det holdt drøftelsesmøte etter Arbeidsmiljølovens § 15-1 i ........... (sted). Møtet gjaldt eventuell oppsigelse av……………………(navn) fra hans/hennes stilling i …………… (region/avdeling).

Til stede:

Fra Arbeidsgiversiden                       ………………………………………(arbeidsgiver)

                                                     ………………………………………
 

Fra Arbeidstakersiden                       ………………………………….....(arbeidstaker)

                                                      ……………………………………(rådgiver/tillitsvalgt)
 

Arbeidsgiver utdypet bakgrunnen for drøftelsesmøtet:

 

 

 

Arbeidstaker gav følgende bemerkninger:

 
 
 
 
 

                                   ……………………………..

                                      (Sted/Dato)

 

………………………………..                                            ……………………………………

Arbeidsgiver                                                                      Arbeidstaker

…………………………………                                          …………………………………....

                                                                             Rådgiver/tillitsvalgt

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Protokoll, drøftelsesmøte i word-format

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: