Fellesdel

Avviksmelding

4.11.3.2 Innkalling til drøftingsmøte før eventuell oppsigelse eller avskjed

PROSEDYRE

Kap 4 Personal

M-4.11.3.2

Innkalling til drøftingsmøte før eventuell oppsigelse eller avskjed

INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE FØR EVENTUELL OPPSIGELSE ELLER AVSKJED

Mal på brev som skal sendes til arbeidstaker ligger i word-format under pkt 6. vedlegg.

Arbeidstakers navn
Adresse
Postnummer/Poststed                                                  Sted                  Dato

                                                                         

Innkalling til drøftingsmøte i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1

 

Du innkalles herved til drøftingsmøte i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1 da arbeidsgiver ser seg nødt til å vurdere ditt ansettelsesforhold ved ...................................... (virksomhetens navn).

 

Møtet vil finne sted ................................................................... (tidspunkt og møtested).

Dersom tidspunktet ikke passer, bes det om at du snarest tar kontakt med undertegnede.

 

Du har anledning til å ta med deg din tillitsvalgte/rådgiver i møtet dersom du ønsker dette.

I tillegg til undertegnede vil også ..................................................... (navn) være til stede på møtet.

 

Med hilsen 

 

Arbeidsgivers navn
Navn
Tittel

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Mal, innkalling til drøftingsmøte

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: