Fellesdel

Avviksmelding

4.11.3.1 Advarsel til en ansatt

MAL

Kap 4

M-4.11.3.1

 

Advarsel til en ansatt

Advarsel til en ansatt

Under vedlegg 6 ligger Mal på brev for advarsel til ansatt.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Mal for advarsel til ansatt

Godkjent av:
Generalsekretær

Utarbeidet av:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012

Sist endret:
10.11.17