Fellesdel

Avviksmelding

4.11.1.2 Sluttattest

PROSEDYRE

Kap 4

Personal

P-4.11.1.2

 Sluttattest

SLUTTATTEST

1. Hensikt/omfang

Å sikre at organisasjonen gir ansatte som slutter en attest i tråd med gjeldende lovverk

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren
Linjeledere med personalansvar er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

Ansatte som slutter skal uten å be om det få en sluttattest. Sluttattesten skal ifølge minstekravet i arbeidsmiljøloven (§15-15), inneholde opplysninger om arbeidstakerens navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og arbeidsforholdets varighet, se mal vedlagt under pkt. 6

Nærmeste overordnet er ansvarlig for å gi den som slutter en sluttattest.

4. Kontroll

5. Referanser

Arbeidsmiljøloven §15-15

6. Vedlegg

Mal for arbeidsattest

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
5.11.2018