Fellesdel

Avviksmelding

4.11.1.1 Oppsigelsestid

 

Kap 4.

Personal

D-4.11.1

Oppsigelsestid 

OPPSIGELSESTID

Ved avslutning av et ordinært arbeidsforhold gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder.

For tidsavgrensede ansettelser gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 4 uker det første halve året. Deretter gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder.

For prøvetidsansatte, jfr. arbeidsmiljøloven §  15-3 (7) og § 15-6, er den gjensidige oppsigelsesfristen 14 dager med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

Blir arbeidstaker sagt opp etter minst 10 års sammenhengende ansettelse i samme virksomhet, skal oppsigelsesfristen være minst fire måneder dersom den finner sted etter at arbeidstakeren er fylt 50 år, minst fem måneder etter fylte 55 år og minst seks måneder etter fylte 60 år.  Arbeidstakeren kan selv si opp arbeidsforholdet med en oppsigelsesfrist på minst tre måneder.

Sier en ansatt som er over 50 år med minst 10 års tjenestetid selv opp, er oppsigelsesfristen kun 3 måneder.

Ifølge loven § 14-6 (h), skal arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister, stå i arbeidsavtalen.

5. Referanser

Arbeidsmiljøloven §  15-3

 

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: