Fellesdel

Avviksmelding

4.4.9 Beredskapsvakt

 

Kap. 4

Personal

D-4.4.9

 

 BEREDSKAPSVAKT

BEREDSKAPSVAKT

Ved beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal minst 1/7 av vakten regnes som alminnelig arbeidstid (jf. Aml. §10-4). Ved behov for aktivt arbeid under vakten skal det utbetales time for time, og evt. arbeid ut over den ansattes lønnsgruppes arbeidstidsordnings ramme skal regnes som overtid. Det må lages skriftlige avtaler om beredskapsvakt med overordnet. Slik avtale kan gjøres med ansatte i alle stillingskategorier.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:

3.9.2019