Fellesdel

Avviksmelding

P-4.5.10 Lønnsrutiner for avdelingsledere

PROSEDYRE

Kap 4.5.10

Personal

 

LØNNSRUTINER FOR AVDELINGSLEDERE VED HK/LEDER I NORD OG MØRE

LØNNSRUTINER FOR AVDELINGSLEDERE VED HK/LEDER I NORD OG MØRE

 1. Hver måned får avdelingsleder et lønnsskjema tilsendt fra Hovedkontoret
 2. Skjemaet godkjennes og returneres med evt. kommentarer i skjemaet (grønn skrift)
 3. I dette skjemaet skal nye lønnsmottakere skrives inn. Alle rubrikker skal fylles ut
 4. Fødselsnummer og lønnskonto må fylles inn. Dette gjelder alle lønnsmottakere, inkluderer også de som ikke er fast ansatt eller ansatt på timebasis.
 5. For ikke faste lønnsmottakere skal de ferdige utfylte timelistene legges ved lønnsskjemaet
 6. Timelisten skal inneholdet navn på den det gjelder
 7. Timeliste skal lages på dertil bestemt skjema. Dateres og undertegnes av arbeidstaker og av avdelingsleder.
 8. Skjema scannes inn og legges ved skjemaet i eposten
 9. Timeliste lagres på server på den ansatte i en egen mappe 
 10. Lønnsinformasjonen sendes tilbake i en sending, innen den 10. hver måned.
  Faller den 10. på en helg skal skjemaet sendes fredagen før den 10.
 11. Feriepenger utbetales den 20. 
 12. I forbindelse med ansettelse av ny arbeidstaker får Knif Regnskap personalia på den nyansatte fra personalavdelingen

Lønnsinformasjonen sendes til: eva.louise.hansen@normisjon.no

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012018
Versjon: 001

Sist endret: