Fellesdel

Avviksmelding

4.10.3 Studiedag

VEILEDER

Kap 4 Personal

V-4.10.3

Studiedag

STUDIEDAG

For alle arbeidstakere ansatt i 50% stilling eller mer, kan det ytes mulighet for lesning og faglig fordypning. For ansatte i 50% stilling ytes en halv studiedag per måned, for ansatte i 100% stilling ytes en hel arbeidsdag osv. Bruken av og innholdet i denne studiedagen skal avtales med nærmeste overordnede. Studiedager kan ikke gjennomføres uten et fast avtalt studieprogram som skal evalueres.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: